preload preload preload preload preload preload

Psychoterapeuci

Karolina Fotyga – Lipińska

tel.: 698 685 615

Psychoterapeutka – absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim,  gdzie ukończyła specjalizację terapeutyczną i mediacyjną. Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w Tworkowskim Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie, czy w Oddziale Dziennym Psychiatrii Dziecięcej w Józefowie (Zagórze).  Ukończyła Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w zakresie psychoterapii indywidualnej, grupowej oraz dzieci i młodzieży. Na bieżąco wiedzę zdobywa na licznych kursach, seminariach i konferencjach z zakresu psychoterapii psychodynamicznej, krótkoterminowej, nakierowanej na leczenie zaburzeń osobowości typu borderline i  innych.
Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a także Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.
Pracuje z dorosłymi i dziećmi, prowadzi psychoterapię indywidualną, par i grupową, konsultacje psychologiczne, a także warsztaty umiejętności wychowawczych i psychoedukację. Pracuje również w języku angielskim. Jest mężatką, ma dwoje dzieci.

Anna Gruszka

tel.: 510 274 884

Psychoterapeutka – mgr Psychologii Klinicznej oraz Psychologii Międzykulturowej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.  Dyplomowana psychoterapeutka ośrodka szkoleniowego “Laboratorium Psychoedukacji” posiadającego rekomendację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Członkini Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.
Od 2008 roku pracownik III Kliniki Psychiatrycznej oraz Poradni Zdrowia Psychicznego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Oprócz pracy klinicznej prowadzi działalność naukową angażując się\ w liczne projekty badawcze w Polsce i za granicą. Prowadziła wykłady szkoleniowe z diagnostyki psychologicznej w IPiN. Bierze czynny udział na konferencjach naukowych poświęconych zagadnieniom schizofrenii, zaburzeń afektywnych oraz zaburzeń osobowości. W latach 2006-2008 studiowała w Chinach dokształcając się z zakresu filozofii i kultury wschodnioazjatyckiej. W roku 2011 otrzymała dyplom ukończenia rocznego warsztatu MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction – Redukcja Stresu oparta na Uważności) stworzonym przez profesora Jon Kabat-Zinna. W celu połączenia psychologii zachodniej z holistycznym podejściem do człowieka- praktyką uważności i świadomości- podjęła szkolenia z psychologii kontemplatywnej prowadzone przez certyfikowanych psychoterapeutów  Uniwersytu Naropy, w Boulder, Kolorado w Stanach Zjednoczonych.Prowadzi psychoterapię indywidualną, konsultacje psychologiczne oraz diagnozę psychologiczną osób dorosłych.

Katarzyna Skirmuntt

Katarzyna Skirmuntt

Katarzyna Skirmuntt

tel.: 698 819 457

Psychoterapeuta – magister psychologii w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. W psychoterapii kształcona w Laboratorium Psychoedukacji posiadającym rekomendację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Swoją edukację w obszarze psychoterapii rozszerzyła o Studium Terapii Rodzin i Par oraz Studium Terapii Dzieci. Ukończyła szereg kursów specjalizacyjnych dotyczących m.in. seksuologii i psychoonkologii. Doświadczenie kliniczne zdobywała w Oddziale Psychiatrycznym w SPZOZ Szpital im. Dr W. Oczko w Przasnyszu. Obecnie pracuje w Oddziale IV Leczenia Zaburzeń Nerwicowych dla Młodzieży w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu k/Warszawy.

Zajmuje się diagnostyką, konsultacjami psychologicznymi oraz prowadzeniem psychoterapii indywidualnej osób dorosłych, dzieci i młodzieży, oferuje pomoc psychoterapeutyczną parom i rodzinom. Dodatkowo prowadzi konsultacje z rodzicami w związku z trudnościami dzieci i młodzieży (ADHD, lęki, zaburzenia zachowania i nastroju, trudności wychowawcze).  Prywatnie jest mężatką, ma dwoje dzieci.

Krystyna Sosnowska

tel.: 603 196 615

Psychoterapeuta – psycholog, absolwentka Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie. W psychoterapii kształcona w Laboratorium Psychoedukacji, posiadającym rekomendację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w zakresie psychoterapii indywidualnej z dodatkową specjalizacją w zakresie psychoterapii grupowej. Doświadczenie kliniczne zdobywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, między innymi w III Klinice Psychiatrycznej na Oddziale Terapeutycznym osób chorujących na schizofrenię a także na Oddziale Terapeutyczno – Diagnostycznym dla pacjentów z ostrymi zaburzeniami psychicznymi. Związana także z Poradnią Zdrowia Psychicznego przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii a także z Poradnią Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie gdzie prowadziła terapię grupową i indywidualną osób z zaburzeniami afektywnymi, lękowymi, nerwicowymi, a także z zaburzeniami osobowości. Obecnie zatrudniona w Szpitalu Nowowiejskim na Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej gdzie pracuje psychoterapeutycznie z osobami chorującymi na zaburzenia afektywne, zaburzenia osobowości a także na schizofrenię. Uzupełnieniem praktyki klinicznej jest terapia i diagnostyka pacjentów w Centrum Medycznym. Konsultuje, prowadzi diagnostykę psychologiczną, psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych a także psychoterapię par. Pracuje również w języku angielskim. Mężatka, ma dwoje dzieci

Anna Szczepaniak

Anna Szczepaniak

Anna Szczepaniak

tel.: 664 084 454

Doktor nauk medycznych, magister Psychologii, ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Łódzkim, na Wydziale Nauk o Wychowaniu. W roku 2008 uzyskała tytuł doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Obecnie jest w trakcie specjalizacji z Psychologii Klinicznej. Psychoterapeutycznie kształcona w Laboratorium Psychoedukacji, posiadającym rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła szkolenie w zakresie arteterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi. Doświadczenie zawodowe zbierała pracując w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na Oddziałach Zaburzeń Afektywnych, Zaburzeń Odżywiania, Zaburzeń Psychotycznych i Zaburzeń Wieku Podeszłego oraz ostatecznie na dłużej związała się z Kliniką Psychiatrii Młodzieżowej. Przez ostatnie lata była pracownikiem III Kliniki Psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Obecnie pracuje w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Józefowie. Uzupełnieniem praktyki klinicznej jest działalność ambulatoryjna w centrum psychologiczno – medycznym. Mężatka, ma dwoje dzieci. W zakres oferowanych usług wchodzi psychoterapia indywidualna, konsultacje, diagnostyka i poradnictwo psychologiczne. Przyjmuje dzieci, młodzież i dorosłych.

współpracuje z nami:

Adam Wozniak

tel.: 601 681 369

Specjalista psychiatra – ukończył Akademię Medyczną w Warszawie w 1996r. W 1997r. rozpoczął pracę w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Olsztynie, gdzie w 1999r. uzyskał specjalizację I stopnia z psychiatrii. Od 2000r. pracuje w III Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na stanowisku starszego asystenta. W 2004r.uzyskał tytuł specjalisty psychiatry. Od sześciu lat prowadzi praktykę prywatną. Jest autorem licznych publikacji naukowych dotyczących schizofrenii, postępowania w stanach nagłych oraz aspektów prawnych w psychiatrii. Prowadzi szkolenia z psychopatologii w ramach kursu terapii systemowej dla psychoterapeutów. Ma duże doświadczenie w opiniowaniu sądowo – psychiatrycznym.

Diagnostyka i leczenie:

- zaburzeń afektywnych (depresja, mania, choroba afektywna dwubiegunowa);

- zaburzeń lękowych i nerwicowych;

- zaburzeń obsesyjno – kompulsyjnych (nerwica natręctw)

- zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimareksja, bulimia, objadanie się)
- zaburzeń snu

- zaburzeń związanych ze stresem;

- zaburzeń prepsychotycznych i psychotycznych (schizofrenia, zaburzenia urojeniowe);
- zaburzeń osobowości

wozni@ipin.edu.pl


Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z pomocy doświadczonych psychoterapeutów.